Diskrétní náhodná veličina

V případě diskrétního rozdělení se častěji než distribuční funkce udává jako forma popisu tzv. pravděpodobnostní funkce.


Definice: Pravděpodobnostní funkce

Pravděpodobnostní funkce je funkce, která každému reálnému x přiřazuje pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude této hodnoty, tj.

 P(x) = P(X = x).


 Pravděpodobnostní funkce má tyto vlastnosti:

a) pro každé x platí, že

0 Ł P(x) Ł 1

b) součet přes celý definiční obor náhodné veličiny musí být roven jedné, tj.

kde M je definiční obor náhodné veličiny.


Funkci P(x) můžeme vyjádřit v několika formách:

 

 
Distribuční funkci nespojité náhodné veličiny potom můžeme vyjádřit pomocí pravděpodobnostní funkce

 F(x) = P(X Ł x) =

čili jako součet pravděpodobností těch t, která jsou menší nebo rovna x.

Pravděpodobnost, že nespojitá náhodná veličina nabude hodnoty z intervalu <x1,x2>, je rovna součtu pravděpodobností všech možných hodnot z tohoto intervalu, tedy

P(x1 Ł X Ł x2) =