Odkaz na ilustrace

Problematika, která je popsána v této učebnici, je pomocí výpočtů a grafů ilustrována na stránce http://www.stat.vt.edu/~sundar/java/applets/.