Základní přístupy k analýze časových řad

 

Pro analýzu časových řad existuje dnes velmi rozsáhlá teorie, která popisuje velké množství nejrůznějších metod a postupů. Volba vhodné metody bude závislá ne několika různých aspektech. Než začneme s vlastní analýzou, je třeba si ujasnit některé faktory, které analýzu podmiňují:

 

Mezi základní a nejpoužívanější metody pro analýzu časových řad patří především: