Sezónní složka

 

Jednou z možností jak eliminovat z časové řady sezónní složku (nebo jinak řečeno očistit časovou řadu od sezónnosti) je aplikace centrovaných klouzavých průměrů. Tak ostatně postupují i některé statistické pakety při klasické dekompoziční proceduře (např. Statgraphics). Další možností jak řadu sezónně očistit je aplikace procedury X-11 Arima či novější X-12 Arima. Tyto metody aplikují několikrát po sobě na analyzovanou řadu klouzavé průměry různé délky a dokonale řadu očistí od sezónní složky. I tyto procedury jsou součástí některých statistických paketů (SPSS, SAS atd.).

Pokud však chceme sezónní složku skutečně modelovat, musíme zvolit některý ze složitějších způsobů. Při aplikaci některé z metod musíme být většinou již dopředu rozhodnuti, zda zvolíme aditivní či multiplikativní model, přestože v praxi se jen málo řad řídí přesně jedním z modelů (často se jedná spíše o jakousi směs obou modelů a nezbude nám, než vyzkoušet oba typy a poté vybrat ten, který dává lepší výsledky).