Regresní přístup

 

Jeden z možných přístupů je regresní přístup. Používá se při něm metoda pomocných proměnných. Předpokládejme sezónní časovou řadu s délkou sezóny L (pro čtvrtletní řadu je tedy L=4, pro měsíční L=12). Pro sezónní složku pak můžeme psát

St = α2.x2t + α3.x3t + …+ αL.xLt

kde  x2t, x3t,…, xLt  jsou tzv. kvalitativní proměnné definované jako

xit = 1             pro i=t

xit = 0             jinak

pro i=2,3,…,L. Z hodnot regresních parametrů se pak určí sezónní faktory. Celý odhad parametrů je většinou spojen s odhadem trendu. Pro čtvrtletní časovou řadu pak totiž můžeme psát

Yt = β0 + β1t + α2.x2t + α3.x3t +  α4.x4t

kde x2t, x3t, x4t jsou čtvrtletní kvalitativní proměnné. Protože na čtvrtletní aditivní sezónní faktory se většinou klade podmínka

S1+4j + S2+4j + S3+4j + S4+4j = 0

dostaneme pak odhad α1 jako

kde a2, a3, a4  jsou odhady parametrů α2, α3, α4.

Jednotlivé sezónní faktory pak položíme rovny