Winterovo exponenciální vyrovnávání

 

Další možností, jak modelovat sezónní složku, je Winterovo exponenciální vyrovnávání. jedná se tříparametrické exponenciální vyrovnávání, které umí podchytit a modelovat sezónnost. Podle typů časové řady používáme buď aditivní nebo multiplikativní Winterovo vyrovnávání. Tato metoda opět bývá začleněna ve většině statistických programů.

 

Existuje celá řada dalších metod, které se pro modelování sezónní složky používají. Jmenujme alespoň model s konstantní sezónností, model se schodovitou sezónností a existuje celá řada dalších. Podrobnosti lze nalézt v literatuře.