Aditivní a multiplikativní model

 

V aditivním modelu se jednotlivé složky sčítají a pro hodnotu časové řady Yt pak můžeme

psát

Yt = Tt + St + Ct + εt

V případě aditivního modelu jsou jednotlivé složky uvažovány ve svých skutečných napozorovaných hodnotách a jsou měřeny v jednotkách řady Yt.

 

V multiplikativním modelu se jednotlivé složky násobí a pro hodnotu časové řady Yt pak můžeme psát

Yt = Tt . St . Ct . εt

V případě multiplikativního modelu je uvažována ve své skutečně napozorované hodnotě pouze trendová složka a je tedy měřeny v jednotkách řady Yt. Ostatní složky se většinou uvádějí v relativních hodnotách vůči trendu a jsou tedy bezrozměrné.