Grafický průběh řady

 

Zobrazení grafického průběhu řady by měl být první krok analýzy. Z tohoto průběhu lze většinou vyčíst spoustu důležitých informací. V první řadě bývá z obrázku patrné, zda vůbec můžeme použít dekompoziční model - musí tedy být patrné jednotlivé složky. Většinou lze odhadnout typ trendové funkce, určit, zda řada vykazuje sezónnost apod.. Někdy lze z obrázku rozlišit, zda se jedná o aditivní či multiplikativní model.