Modelování trendu matematickými křivkami

 

Jak jsme již uvedli, trendovou složku lze často popsat matematickou funkcí v celé délce časové řady. Při tomto přístupu většinou předpokládáme, že časová řada má tvar

Yt = Tt + εt

tedy že z časové řady byly již odstraněny ostatní systematické složky. Tento předpoklad se může zdát silně omezující, ale jak uvidíme v dalším textu, není tomu tak. Otázkou je, jaká matematická křivka je nejvhodnější. Při jejím výběru vycházíme nejčastěji z grafického průběhu časové řady. Mezi nejčastěji používané patří

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro odhad parametrů trendové funkce se používá metoda nejmenších čtverců známá z regresní analýzy (jedná se vlastně o regresní model. kde ve roli vysvětlující proměnné vystupuje čas). To se týká pochopitelně pouze funkcí lineárních z hlediska parametrů (či takových, které lze na tento typ převést vhodnou transformací, jako třeba exponenciela). V ostatních případech se používají složitější metody odhadu. Ty jsou však většinou stejně podmíněné statistickým softwarem.

Poslední dvě uvedené křivky (logistika, Gompertz) patří mezi tzv. S-křivky a používají se často v ekonomické teorii pro modelování poptávky.