Adaptivní postupy modelování trendu

 

Někdy není možné vyrovnat časovou řadu jednou trendovou funkci v celé délce řady. Bývá ale možné popsat takovou řadu trendovou funkcí s měnlivými parametry. To znamená, že časovou řadu můžeme vyrovnat jednou matematickou křivkou v krátkých úsecích přičemž tato křivka má v různých úsecích odlišné parametry. Jedná se tedy o tzv. lokální modelování trendu, hovoříme rovněž o tzv. koncepci postupného trendu. Nelze tedy vyrovnat časovou řadu přímkou ve tvaru

β0+ β1 τ    pro t=1,2,…,T

pro krátké úseky se středy v jednotlivých časových bodech t, lze ale použít vyrovnání pomocí lokálních trendů

β0(t)+ β1(t) τ    pro τ =…, t-1, t, t+1,…

Adaptivní jsou tyto metody nazýváno proto, že proces eliminace trendové složky se rychle přizpůsobuje okamžitému lokálnímu průběhu časové řady. Navíc lze stupeń tohoto přizpůsobení řídit vhodnou volbou parametrů. Do této kategorie patří především dvě metody: