Centrované klouzavé průměry

 

Centrované klouzavé průměry jsou vážené průměry se speciálními váhami, zvolenými tak, aby eliminovaly z časové řady sezónní složku. Jejich délka je vždy o jedničku větší než délka sezóny a váhy jsou zvoleny tak, aby krajní pozorování měly poloviční váhu oproti ostatním.

Např. pro čtvrtletní časovou řadu budeme vyrovnávat hodnotu pro třetí čtvrtletí prvního roku, tedy hodnotu Y3. Vyrovnáva-li bychom ji obyčejným klouzavým průměrem délky 5, bylo by první čtvrtletí zastoupeno dvakrát - jednou hodnotou Y1 (první čtvrtletí prvního roku) a jednou hodnotou Y5 (první čtvrtletí druhého roku). to znamená, že první čtvrtletí by mělo dvojnásobnou váhu proti druhému, třetímu a čtvrtému čtvrtletí. Pro tento fakt však neexistuje žádný rozumný důvod. Proto se hodnotám prvního čtvrtletí (tedy hodnotám Y1, Y5) přiřazují poloviční váhy. Centrovaný klouzavý průměr má pak tvar

a jeho aplikací na čtvrtletní časovou řadu odstraníme z této řady sezónní složku.

Podobně aplikací váženého průměru

na měsíční časovou řadu odstraníme z této řady sezónní složku.