Články se statistickou tématikou

Measurement theory: Frequently asked questions

Autor: Warren S. Sarle
Komentář: Článek o problémech, které souvisejí s metrikou, měrami podobnosti a jejich transformací

Alan Sokal

Autor: Alan Sokal
Komentář: Autorova (je fyzik) domovská stránka s odkazy na velké množství jeho článků, přednášek a debat.

Journal of Statistics Education

Internetový časopis věnovaný statistické problematice a hlavně výuce statistiky (bohatá sbírka dat)

Inter Stat

On-line Statistický časopis

Jim Bergers Select Recent Papers

Autor: Jim Berger
Vyhledávač textů věnovaných dané problematice (robustní statistika, Bayesovské metody)

How are NNs related to statistical methods?

Autor: Warren S. Sarle
Neuronové sítě a statistika

Sums of Squares In Unbalanced Analysis of Variance

Autor: Donald Macnaughton
Ukázkové programy v SASu, jejich srovnání s odpovídajícími příkazy v SPSS

The Introductory Statistics Course: A New Approach

Autor: Don Macnaughton
Ukázka jak vytvořit kurz elementárních statistických metod bez jediného vzorce