Významné zdroje dat

Zdroje dat v zahraniční

University of Michigan Document Center

Velmi rozsáhlý – abecedně tříděný seznam zdrojů dat

The Inter-university Consortium for Political and Social Research

Vyhledávač dat v oblasti sociální statistiky

National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)

 Zdroj dat týkající se oblasti kriminality, drog (trestně právní)

NCES Products: Electronic Catalog and On-line Library

Vyhledávač Národního centra pro vzdělávání ve statistice – literatura a datové odkazy

Journal of Statistics Education Data Archive

Datové soubory vhodné pro výuku i s popisem proměnných

A Guide to the Web for Statisticians Data Sets

Velmi rozsáhlý zdroj dat – členěno do skupin (vhodné pro výuku, reálně provedené analýzy, …)

The Data and Story Library

Komentář: DASL (výslovnost "dazzle") je on-line knihovna datových souborů a příběhů, které ilustrují použití základních statistických metod

StatLib---Datasets Archive

Data vesměs ve znakovém formátu s pevnou délkou (včetně popisu proměnných)

 

Významné mezinárodní organizace

Na jejich stránkách je možno nalézt také zdroje dat, nebo zadávat dotazy nad jejich databázemi

United Nations (Organizace spojených národů)

OSN přímý přístup na statistickou divizi, která také obsahuje přístup ke globálním datům, nebo odkazy na data týkající se jednotlivých členských zemí

FAO – mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství

Statistická divize, nebo souhrné informace (včetně odkazů na příbuzná data)

IMF – mezinárodní měnový fond

A jeho Statistická divize

World Bank – Světová banka

 A data její Statistické divize

 

Významné statistické organizace v zahraničí

Na jejich stránkách je možno nalézt také zdroje dat, nebo odkazy na zdroje dat

Statistical Science Web

Web věnovaný problematice statistiky, výpočetní statistiky, ale také kongresové turistice

FEDSTATS

Federální statistický úřad Spojených států amerických, obsahuje možnost interaktivní tvorby dotazů nad základní informační databází

Statistics Canada!

Analogie předchozího v Kanadě

 

 

Texty s řešenými problémy (včetně dat)

Research Methods (Third Edition)

Autor: Anthony M. Graziano and Michael L. Raulin
Děleno na dvě větve pro studenty a lektory, včetně ukázkových dat a programů

SORITEC, a complete econometric and statistical package for DOS, Windows 3.1, and Windows 95 / NT

Domovská stránka firmy a stejnojmeného statistického softwaru obsahuje také vzorová data

Research Design Explained

Statistický kurz včetně vzorových programů a dat (Macintosh)

Nonlinear Regression Analysis Program

Autor: Phillip H. Sherrod
Nelineární regerese – program a vzorová data

The Statistical Sleuth: A Course in Methods of Data Analysis

Autor: Fred Ramsey and Dan Schafer
Statistický kurz včetně programů a dat (ZIP - SPSS, MiniTab a Excel)

Forecasting: Methods and Applications (3rd edition)

Autor: Rob Hyndman
Učebnice analýzy časových řad s bohatou vlastní knihovnou vzorových časových řad a s nástrojem na vyhledávání z cca 3000 dalších