IASTAT - INTERAKTIVNÍ UČEBNICE STATISTIKY

Základ učebnice byl připraven za podpory Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR, tematický okruh F5, číslo projektu 0009/2000. V roce 2001 byla učebnice dále rozvíjena v rámci projektu FRVŠ F5 1450/2001 .

 

Učebnici připravili: Hana Řezanková, Luboš Marek, Michal Vrabec
Dále spolupracovali: Lukáš Kalenský, Pavel Řezanka