Doplňky

GraphPad Instat

Komentář (současně kurz statistických metod) pro program InStat 3

Rice Virtual Lab in Statistics

Autor: David Lane

Programy v Javě pro interaktivní statistická cvičení – velmi pěkné

Search ERIC

Stránka určená k prohledávání databáze ERIC

American Psychological Society

Obsahuje některé odkazy na statistické a výzkumné zdroje z oblasti psychologie (hlavně statistické vícerozměrné metody)

Item Response Theory Models For Unfolding

Autor: James S. Roberts

Popis metod, software a vzorová data, práce s kategoriálními daty ve výběrových zjišťování

The American Statistical Association

Americká statistická asociace, odkazy na literaturu (články, časopisy), data, autoři atd.

VassarStats website

Autor: Richard Lowry

Interaktivní stránky : ukázky na centrální limitní větu (binomické, chi-kvadrát, t, F – rozdělení), lineární korelace/regrese, parciální korelace, t-testy, ANOVA.

The Globally Accessible Statistical Procedures

Především Java applety pro statistickou analýzu.

Stránky určené především pro výuku statistiky

PSY2005 Statistics and Research Methods: Quantitative data analysis component

Autor: Stephen Lea & Carole Burgoyne

Statistický kurz zaměřený především na Vícerozměrné metody

Statistical Home Page

Autor: David C. Howell

Statistický kurz zaměřený především na aplikaci elementárních statistických metod v psychologii

Research Methods Resources from the College of Education at Arizona State University

Autor: John Behrens

Některé užitečné zdroje na Arizonské státní univerzitě

LIR 493: Quantitative Methods

Autor: Wallace Hendricks

Kvantitativní metody (statistika) v ekonomii

Statistics Department at University of Illinois

Statistika na univerzitě Illinoa

EDEP 606: Multivariate Methods

Autor: Daniel D. Blaine

Kurz vícerozměrných metod v pěkném prostředí univerzity na Hawaii

William Knight

Autor: William Knight

Komentář: Osobní stránka s odkazy na výpočetní zdroje.

PA 671 Quantitative Applications in Public Administration

Autor: David Garson

Pěkná stránka s odkazy na OnLine kurzy statistiky

Statistics 370 Online

Autor: Dennis Boos

Interaktivní kurz statistiky, pro plné využití se je potřeba registrovat

MA 214: Probability and Statistics for Business Majors

Autor: Ed Donley

Elementární kurz statistiky – použití Excelu, včetně testů

Research Design in Education

Autor: Trisha Klass

Zajímavý interaktivní kurz s využitím PHP jazyka

Statistics for Life Sciences 1. MATH 2233 Acadia University

Autor: Patrick Farrell and Edmund Rudiuk

Kurz statistiky (základní) v MiniTabu

STATISTICAL DATA ANALYSIS: Prove It with Data

Autor: Hossein Arsham

Velmi obsáhlý kurz statistiky (včetně výpočetní statistiky)