Pravděpodobnost

Není snadné představit si svět jistoty. Svět, ve kterém jsou výsledky přírodních procesů a konání lidí předem známy. Takový svět však, pokud by existoval, by byl nepochybně velmi nudný a zasmušilý. Když se zamyslíme, jsme vlastně šťastni, že žijeme ve vzrušujícím světě nejistoty. Naproti tomu se neustále snažíme, což je vcelku pochopitelné, minimalizovat nejistotu týkající se nás a našeho okolí, a předem "nahlédnout" do výsledků různých změn a procesů. Na jedné straně se tedy zdá, že máme nejistotu rádi, na druhé straně však dáváme přednost co nejmenšímu "množství" nejistoty.

Přestože celková eliminace nejistoty je obvykle nemožná, opatrný nebo řekněme raději rozumný odhad "náhody" na základě nejistých událostí je velmi důležitý pro "dobrá" rozhodnutí. Často si nemůžeme být jisti výsledkem určitého jevu, ale jsme např. téměř schopni vyloučit nejistotu vzhledem k šancím takového výsledku. Tedy jestliže zkoumáme šance čili pravděpodobnosti výsledků určitých procesů, jsme potom schopni se lépe rozhodnout pro určitý postup, výsledek atd., než v případě, že bychom o těchto šancích, pravděpodobnostech, nevěděli zhola nic.

Odhad pravděpodobnosti je většinou snadný v jednoduchých situacích, naproti tomu bývá velmi obtížný ve složitějších podmínkách, typických např. pro oblast ekonomiky. Tato kapitola seznamuje čtenáře s jednoduchými pravidly pro operace s jevy a počítání s pravděpodobnostmi. To vytvoří základ pro lepší chápání náhodných procesů a porozumění fungování jejich mechanismů.