Popisné charakteristiky

  1. Nominální proměnná
  2. Ordinální proměnná
  3. Kvantitativní proměnná

Jak již bylo uvedeno,  při výpočtech základních statistických charakteristik je třeba brát v úvahu, o jaký typ proměnné se jedná. Proto další výklad bude rozdělen podle typů proměnných. Charakteristiky uvedené v části Tabulky rozdělení četností popisují polohu (úroveň) hodnot sledované proměnné. Kromě toho lze popsat variabilitu hodnot, případně jejich koncentraci, jejíž míry však zatím nejsou v dalším textu uváděny.