Výběrový korelační koeficient

 

Protože v definici korelačního koeficientu pracujeme s teoretickými hodnotami charakteristik, musíme při praktických výpočtech používat jejich výběrové protějšky  a hovoříme pak o tzv. výběrovém korelačním koeficientu. Ten počítáme podle vzorce

kde

 

je výběrová kovariance a

je výběrový rozptyl X a výběrový rozptyl Y.