Závislost jevů a veličin

 

·        funkční závislost veličiny Y na veličině X ve tvaru y=f(x), kde hodnotám proměnné X jsou jednoznačně přiřazeny hodnoty Y

·        pravděpodobnostní pojetí - dva jevy považujeme za závislé, jestliže nastoupení kteréhokoliv z nich ovlivňuje pravděpodobnost nastoupení druhého jevu

·        statistická závislost - systematický pohyb hodnot jedné veličiny při růstu či poklesu hodnot druhé veličiny. Jde přitom o stochastický vztah mezi těmito veličinami.