Rozklad součtu čtverců modelu na přínos jednotlivých proměnných

 

Rozklad součtu čtverců modelu na přínos jednotlivých proměnných umožňuje analyzovat přínos těchto proměnných a určit tak, zda proměnnou do modelu zařadit či nikoliv. Nevýhodou tohoto přístupu je, že závisí na pořadí zařazování proměnných do regresní funkce a při k proměnných jej lze tedy provést k! způsoby. Celý postup rozkladu součtu čtverců modelu a konstrukce testové statistiky vede na F-rozdělení. Tento postup bývá součástí většiny statistických programů.