Regresní modely

 

Lineární - do této skupiny budeme zařazovat funkce lineární v parametrech či funkce, které lze na lineární v parametrech převést vhodnou transformací (např. logaritmováním)

 

Příklady regresních funkcí

a)

b)

c) , který lze přepsat do lineárního tvaru (lineárního v parametrech)

 

Nelineární - do této skupiny budeme zařazovat funkce nelineární v parametrech (a linearitu nelze dosáhnout ani vhodnou transformací)

 

Příklady regresních funkcí

a)

b)