Celkový F-test

 

Celkový F-test testuje nulovou hypotézu ve tvaru

proti alternativě

Testujeme tedy, zda hodnota vysvětlované proměnné závisí na lineární kombinaci vysvětlujících proměnných. Pokud bychom nulovou hypotézu nezamítli, znamenalo by to, že množina vysvětlujících proměnných je zvolena zcela špatně a museli bychom najít jinou, lepší skladbu těchto proměnných. Je třeba poznamenat, že nezamítnutí nulové hypotézy je jev velmi ojedinělý.

Uvedený typ testu je pouze speciálním případem obecného F-testu, který umožňuje testovat nulovost libovolné podmnožiny parametrů z vektoru .

Testová statistika pro tento test má F-rozdělení s k a n-k-1 stupni volnosti a má tvar

kde ve jmenovateli je tzv. součet čtverců modelu, definovaný jako

a v čitateli je reziduální součet čtverců.