Literatura

V této části jsou uvedeny citace vybraných statistických prací v členění na

Seznam prací členů katedry statistiky a pravděpodobnosti lze nalézt na stránkách této katedry, a to v členění na