Diskrétní pravděpodobnostní rozdělení

Pravděpodobnostních rozdělení existuje velké množství. Nicméně některá z nich se používají častěji než ostatní, neboť se v praxi častěji vyskytují. Z oblasti diskrétních rozdělení mezi takové patří především čtyři níže uvedená rozdělení.

  1. Alternativní

  2. Binomické

  3. Poissonovo

  4. Hypergeometrické