Spojitá pravděpodobnostní rozdělení

Pravděpodobnostních rozdělení existuje velké množství. Nicméně některá z nich se používají častěji než ostatní, neboť se v praxi častěji vyskytují. Z oblasti spojitých rozdělení mezi takové patří především šest níže uvedených rozdělení. 

  1. Rovnoměrné

  2. Normální

  3. Exponenciální

  4. Chí-kvadrát

  5. Studentovo

  6. Fisherovo-Snedecorovo F